Tanggungjawab sosial

  • Perusahaan dan pekerja

Syarikat sentiasa mematuhi konsep berorientasikan orang, melindungi hak dan kepentingan pekerja perusahaan, menyediakan tempat tinggal dan malam percuma untuk pekerja lini pengeluaran, mewujudkan peti surat cadangan pekerja, mendengarkan suara pekerja, dan berusaha untuk mewujudkan platform untuk pertumbuhan perusahaan dan pekerja yang sama.

  • Syarikat , pembekal dan pelanggan

Dari segi pembekal dan pelanggan, kerjasama jangka panjangnya dengan syarikat telah terjalin dalam tempoh pelaporan. Mematuhi konsep kejujuran dan kepercayaan, syarikat mencari pembangunan dengan pembekal dan pelanggan, dan kerjasama yang lebih baik telah diperkukuhkan.

  • Perusahaan dan masyarakat

Sebagai syarikat awam yang tidak tersenarai, syarikat ini memberi perhatian besar kepada tanggungjawab sosialnya sebagai syarikat awam yang tidak tersenarai sambil berusaha mendapatkan pulangan ekonomi kepada pemegang saham. Untuk menerapkan strategi dan semangat pembangunan pengentasan kemiskinan nasional secara mendalam, perusahaan telah melakukan upaya aktif untuk memainkan peranan perusahaan publik yang tidak tersenarai dalam melayani strategi pengentasan kemiskinan nasional. Selama tempoh pelaporan, syarikat tersebut telah menerapkan perencanaan pengentasan kemiskinan yang disasarkan dengan berbagai cara, dan dalam beberapa tahun terakhir, pihaknya telah menyumbangkan puluhan ribu yuan untuk mendukung pembangunan kawasan miskin.